LHH program

  • PDF

EU támogatásból újítjuk fel a Kunbajai Iskolát

Leghátrányosabb Helyzetű – LHH - kistérségek felzárkóztató programja keretében újul meg a Kunbajai Iskola

A kormány 2007. őszén – gazdasági, társadalmi, infrastruktúra-ellátottsági mutatók alapján – meghatározta a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérséget, és döntött ezek komplex programmal történő fejlesztésének szükségességéről. Számos gazdasági-társadalmi folyamatot tapasztalunk, amelyek kedvezőtlenül érintik a leghátrányosabb helyzetű térségeket illetve társadalmi csoportokat, nemzetközi összehasonlításban kifejezetten alacsony a foglalkoztatás, nem versenyképes az oktatás, veszélyesen nő a lakosság eladósodása.

A felzárkóztatást célzó, összesen 96,9 milliárd forint keretösszegű program forrása az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT). A 33 érintett kistérségnek 2009 január végéig kellett benyújtania a végleges, komplex projektcsomagot a kistérségenként megállapított támogatás felhasználásáról, a javaslatok egy zsűrizésen mentek keresztül. A zsűrizést követően a pontosított projektjavaslatok alapján írja majd ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) a kifejezetten a kistérségeknek szóló felhívásokat, amelyekre így lényegében verseny nélkül nyújthatják be részletes projektjavaslatukat az érintettek.

E program keretében tervezte meg Kunbaja Község Önkormányzata és a Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás mint az iskola fenntartója a Kunbajai iskola felújítását. Az iskola 1958-ban készült el és azóta változatlan formában működött. Az igény és a lehetőség találkozott, hogy Kunbaján is méltó, a kor követelményeinek megfelelő iskolába járhassanak a gyerekek.

Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás a Dél-alföldi Operatív Program – 4.2.1/B09-2009-0001pályázatán 79.122.462,- Ft támogatásban részesült, amelynek célja a BKTT Általános Iskolájának Kunbajai Tagintézmény rekonstukciója” c. pályázati projekt megvalósítása.

 

Az önerőt Kunbaja Község biztosítja a projekt megvalósításához.

 

A beruházás összköltsége 83.286.802 Ft, amelyet az épület felújítására, eszközbeszerzésre és a projekt megvalósítására lehet költeni. A munkálatok 2009 november 3-kezdődtek, a közbeszerzési eljáráson kiválasztott Sugo-Bau Kft. kivitelezésében. A projekt várható befejezése 2010 június 30.