Ön itt van: Hírek > Álláshirdetések > Álláshírdetés pénzügyi ügyintéző munkakörbe

Álláshírdetés pénzügyi ügyintéző munkakörbe

  • PDF

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

 

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6435 Kunbaja, Rákóczi út 16.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

A Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Kunbaja és Tataháza Községi Önkormányzatok költségvetési és vagyongazdálkodási feladatainak ellátása; az önkormányzatok pénzgazdálkodásával kapcsolatos feladatok, kontírozás, főkönyvi könyvelés, kötelezettségvállalások, szerződések rögzítése, banki átutalások bonyolítása, normatív állami támogatások igénylésével kapcsolatos feladatok, adatszolgáltatások, pénzügyi nyilvántartások vezetése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

pénzügyi, számviteli feladatok ellátása

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Érvényes mérlegképes könyvelői regisztráció

        Számviteli területen szerzett legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat

        Irodai alkalmazások (internet, levelező rendszer, MS Office, adatbáziskezelés) felhasználói szintű ismerete

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, mérlegképes könyvelő,

        Főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség (pénzügyi-számviteli), vagy gazdasági középiskolai végzettség és államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői szakképesítés

        ASP gazdálkodási szakrendszer felhasználói szintű ismerete és gyakorlata

        Önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat

        MÁK programok felhasználói szintű ismerete és gyakorlata

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

        A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben történő kezeléséhez hozzájárul, továbbá hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázati anyagát megismerhetik

        45/2012. (II.20) Korm. r. 1. mell. szerinti fényképes önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pozsgainé dr. Juhász Ildikó nyújt, a 79/471-088 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kunbajai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (6435 Kunbaja, Rákóczi út 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: K/154-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző.

vagy

        Elektronikus úton Pozsgainé dr. Juhász Ildikó részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. E-mail címen keresztül

        Személyesen: Pozsgainé dr. Juhász Ildikó, Bács-Kiskun megye, 6435 Kunbaja, Rákóczi út 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot a polgármesterek egyetértésének megkérésével a jegyző bírálja el. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kunbaja.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.